Megnézem!
Jobbszél tartalom:
Legtöbben ezt keresték: Ügyvéd, Ügyvédek, Ügyvédi iroda, Veszprémi ügyvédek, Veszprémi ügyvédi irodák, Ügyvéd Veszprém, Veszprém-megyei ügyvédi irodák, Ügyvéd Balatonfüred, Ingatlanjog, Ügyvédi honlapok, Ügyvédkereső, Védőügyvéd, Büntetőügyvéd, Büntetőjog, Büntetőjogi védelem | További találatok: Cégalapítás, Cégalapítás Veszprémben, Cégalapítás Veszprém megyében, ügyvédi irodák, Cégalapítás menete, Bűncselekmény, Ittas vezetés, Vagyonosodási vizsgálat, Közigazgatási bírság, e-cégeljárás, Szabálysértési eljárás, Gazdasági társaság, Cégek átalakulása, CégeljárásEredeti kép

Elérhetőségeink | Google térkép


Várom megkeresését.

 

Legtöbben ezt keresték: Ügyvéd, Ügyvédek, Ügyvédi iroda, Veszprémi ügyvédek, Veszprémi ügyvédi irodák, Ügyvéd Veszprém, Veszprém-megyei ügyvédi irodák, Ügyvéd Balatonfüred, Ingatlanjog, Ügyvédi honlapok, Ügyvédkereső, Védőügyvéd,  Büntetőügyvéd, Büntetőjog,  Büntetőjogi védelem, Gazdasági büntetőjog

További találatok: Cégalapítás, Cégalapítás Veszprémben, Cégalapítás Veszprém megyében,  ügyvédi irodák, Cégalapítás menete, Bűncselekmény, Ittas vezetés, Vagyonosodási vizsgálat, Közigazgatási bírság, e-cégeljárás, Szabálysértési eljárás, Gazdasági társaság, Cégek átalakulása, Cégeljárás, Közlekedési jog

Bemutatkozás

A Dr. Barabás Ügyvédi Iroda széleskörű jogi szolgáltatásokat nyújt ügyfelei részére. Büntetőjogi tanácsadást, büntetőjogi védelmet, polgári peres és nem peres képviseletet biztosít. E mellett természetesen klasszikus ügyvédi feladatokat is végez, cégalapítással, cégmódosítással, cégbíróság előtti képviselettel, ingatlan adásvételek lebonyolításával foglalkozik, szerződéseket szerkeszt, ellenjegyez, véleményez, jogi tanácsokat ad.

Az iroda fő szakiránya a büntetőjog. Az ügyvédi irodát vezető dr. Barabás Zoltán ügyvéd két évtizedes büntetőjogi, büntetőeljárásjogi és kriminalisztikai gyakorlattal rendelkezik. 

Az ügyvédi iroda rendelkezik az elektronikus cégeljáráshoz szükséges elektronikus aláírással, rövid határidővel vállalja gazdasági társaságok alapítását. Elkészíti társasági szerződés módosítását, lebonyolítja cégek átalakulását (szétválás, kiválás, beolvadás, egyesülés) végelszámolását, törzstőke emelést, hozzáigazítja társasági szerződését az új Ptk. rendelkezéseihez.

Az ügyvédi irodát alapító dr. Barabás Zoltán ügyvéd Tapolcán született, 1992-ben műszaki főiskolát végzett Budapesten. 2001-ben szerzett jogi diplomát a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi karán. Ezt követően 2003-ban rendészeti, 2006-ban jogi szakvizsgát tett, majd 2008-ban alapította meg az ügyvédi irodát.

Az ügyvédi iroda, partnereivel közösen pénzügyi, adójogi, munkajogi és más polgári jogi területeken is áll ügyfelei rendelkezésére. Szükség esetén az ügyekben adó- és pénzügyi tanácsadói, könyvelői, könyvvizsgálói, szakértői hátteret biztosít ügyfelei részére.

 

Hívjon most, amennyiben jogi képviseletre van szüksége! 

 

Tájékoztatjuk, hogy ezen az internetes honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak a honlap kizárólag azt a célt szolgálja, hogy bemutassuk Ügyvédi Irodánkat, és arról általános jellegű információval szolgáljunk.

 

Ügyvédi törvény, Ügyvédi etikai szabályzat

Az ügyvédi iroda a munkája során a hatályos ügyvédi törvény és ügyvédi etikai szabályzat, normái szerint jár el, ennek legfontosabb szabályairól az alábbiakban tájékoztatjuk ügyfeleinket:

 • az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával - törvényes eszközökkel és módon - elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését.
 • az ügyvéd közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el.
 • az ügyvéd a Magyar Köztársaság valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhat.
 • az ügyvéd minden ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét.
 • az ügyvéd tevékenysége gyakorlása során szabad és független.
 • az ügyvéd nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely ügyvédi függetlenségét veszélyezteti.
 • az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia.
 • az ügyvéd tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.
 • az ügyvéd nem működhet közre, ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.
 • ügyvédet mindenki szabadon választhat.
 • az ügyvéd képviseli az ügyfelét, büntetőügyben védelmet lát el, jogi tanácsot ad.
 • az ügyvéd szerződést, beadványt, más iratot készít.
 • az ügyvédi munka egyik legfontosabb pillére az ügyfelekhez fűződő bizalmi viszony kialakítása, fenntartása. Ennek elérése érdekében az ügyvédi iroda munkatársai felelősséggel tartoznak az ügyfelek személyes adatainak védelméért, illetve a tudomásukra jutott ügyvédi titkokat kötelesek megőrizni.
 • az ügyvédi iroda ügyfelei személyes adatait csak és kizárólag célhoz kötötten rögzíti és tárolja. 

 

A Dr. Barabás Ügyvédi Iroda adatai:

Az Ügyvédi Iroda Neve: Dr. Barabás Ügyvédi Iroda
Az Ügyvédi Irodát Nyílvántartó Szervezet: Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara
Az Ügyvédi Iroda KASZ száma: 36057075
Az Ügyvédi Iroda Irodavezetője: dr. Barabás Zoltán ügyvéd
Az Ügyvédi Iroda Adószáma: 19383176-1-19

   

 

"Ezt a honlapot a Dr. Barabás Ügyvédi Iroda, a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak"

 

 

 

Impresszum | design by: | | Tartalom © * Dr. Barabas * 2000 - 2020 | Counter: 478 / 3248
Dr. Barabas Zoltán ügyvéd | Veszprém | info@drbarabas.hu | Dr. Barabás Ügyvédi Iroda 8200. Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 15.
Start 2009. december 15.

Az Ügyvédi Iroda fő profilja büntetőjogi tanácsadás és az ügyfelek képviselete büntetőeljárások, szabálysértési, adóigazgatási, vagyonosodási és más közigazgatási hatósági eljárás során.

Bezárás Bezár

Web Site Impresszum

Az Ügyvédi Iroda fő profilja büntetőjogi tanácsadás és az ügyfelek képviselete büntetőeljárások, szabálysértési, adóigazgatási, vagyonosodási és más közigazgatási hatósági eljárás során.

Tulajdonos: Dr. Barabás Zoltán ügyvéd

Kapcsolat: info@drbarabas.hu

Címsorszöveg: Bemutatkozás - | Dr. Barabás Ügyvédi Iroda | Az Ügyvédi Iroda fő profilja büntetőjogi tanácsadás és az ügyfelek képviselete büntetőeljárások, szabálysértési, adóigazgatási, vagyonosodási és más közigazgatási hatósági eljárás során.

Szlogen: Barabás Ügyvédi Iroda 8200. Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 15.

Linkfelhő: Ügyvéd, Ügyvédek, Ügyvédi iroda, Veszprémi ügyvédek, Veszprémi ügyvédi irodák, Ügyvéd Veszprém, Ügyvéd Balatonfüred, Ügyvédi honlapok, Ügyvédkereső, Védőügyvéd, Büntetőügyvéd, Büntetőjog, Cégalapítás, Cégalapítás Veszprémben, Cégalapítás menete, Bűncselekmény, Ittas vezetés, Vagyonosodási vizsgálat, Közigazgatási bírság, e-cégeljárás, Szabálysértési eljárás, Gazdasági társaság, Cégek átalakulása

Készült: 2009. december 15.

Kereső oldalak: | Creatix Kereső | Google kereső


Bezárás Bezár

Dr. Barabás Zoltán ügyvéd

Cím: 8230 Veszprém, Dózsa György u. 23.
Telefonszám:
+36 (70) 394 4955
Fax: +36 (88) 565 372

E-mail: